Obsługa techniczna budynków

Zajmujemy się szeroko rozumianym zarządzaniem nieruchomościami (Facility Management), w skład którego wlicza się również techniczna obsługa obiektów.

Stan techniczny obiektu jest bardzo istotnym aspektem działalności firmy. Dzięki utrzymaniu kondycji budynku na odpowiednim poziomie, zapewniamy komfort i bezpieczeństwo korzystających z niego użytkowników. Mamy pewność, że stan urządzeń i instalacji pozwala na ich prawidłowe działanie, minimalizujemy również możliwość powstawania usterek i awarii sprzętów.

Na czym polega obsługa techniczna nieruchomości?

Obsługa techniczna budynków jest szerokim określeniem prac wykonywanych w obrębie budynków. W dużym skrócie polega na sprawdzanie stanu i kondycji wszystkich instalacji budynku, regularnym przeprowadzaniu przeglądów i konserwacji, wykonywaniu drobnych napraw powstałych uszkodzeń, remontów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przeprowadzanych prac.

Przeglądy mogą być wykonywane doraźnie, w przypadku zaistnienia takich okoliczności, lub mogą wynikać z regulacji prawnych. Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów budynków wynika z ustawy o Prawie Budowlanym. W zależności od prowadzonej działalności i pozostałych uwarunkowań budynków, kontrole mają być wykonane co roku lub co pięć lat. Odrębne przepisy stosuje się do wielkopowierzchniowych obiektów.

Obsługa techniczna obiektów budowlanych– zakres oferty

Oferta obsługi technicznej nieruchomości skierowana jest do wszystkich firm i instytucji działających na terenie Polski. Zajmujemy się dostosowaniem infrastruktury technicznej budynków do wymogów prawnych. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania okresowych przeglądów obiektów i urządzeń.

Zakres usług w ramach przeglądów technicznych nieruchomości:

 • monitorowanie stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji,
 • pomiary i przeglądy wymagane obligatoryjnie przepisami prawa budowlanego,
 • organizowanie przeglądów i pomiarów technicznych wymaganych przepisami prawa,
 • organizowanie prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji,
 • opracowanie planu konserwacji i remontów,
 • opracowywanie raportów i protokołów z wykonywanych zadań,
 • rozliczanie kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu,
 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów.

 Zakres prac obejmuje obsługę wszystkich instalacji i systemów znajdujących się w danym obiekcie:

 •  instalacje elektryczne,
 •  instalacje WOD KAN (wodno-kanalizacyjnych),
 •  instalacje gazowe i CO,
 •  systemy sygnalizacyjno-alarmowe,
 •  instalacje odgromowe (piorunochrony),
 •  prace naprawcze,
 •  konserwatorskie,
 •  drobne prace, tzw. usługi złotej rączki,
 •  remonty, prace budowlane i prace montażowe,
 •  pomiary termowizyjne.

Przeglądy budowlane  – dokumentacja

Każde zdarzenia i sytuacje, które miały miejsce w trakcie użytkowania obiektu powinny zostać udokumentowane w Książce Obiektu Budowalnego (KOB). Zbiór ten jest jedną ze składowych dokumentacji technicznej budynków. Zajmujemy się również prowadzeniem i ewidencją dokumentacji w obrębie zarządzania nieruchomościami:

 •  zakładanie książki obiektu budowlanego,
 •  prowadzenie dokumentacji techniczna budynku,
 • – dokumentacja eksploatacji i remontu budynku.

 

Zakres usług w ramach nadzoru technicznego:

 • monitorowanie stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji,
 • pomiary i przeglądy wymagane obligatoryjnie przepisami prawa budowlanego,
 • organizowanie przeglądów i pomiarów technicznych wymaganych przepisami prawa,
 • organizowanie prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych,
 • prowadzenie rejestru zdarzeń i dyspozycji,
 • opracowanie planu konserwacji i remontów,
 • opracowywanie raportów i protokołów z wykonywanych zadań,
 • rozliczanie kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
 • powiadamianie służb interwencyjnych i serwisów zewnętrznych,
 • opracowanie jednolitych procedur obsługi technicznej obiektu,
 • nadzór nad usługami specjalistycznych serwisów

Pracujemy w sposób elastyczny, dopasowujemy się do charakteru działalności firmy i ustalamy harmonogram prac, który będzie najbardziej dogodny dla klienta. Zakład przemysłowy będzie miał na uwadze inne kwestie w trakcie obsługi technicznej, niż na przykład punkt handlowy, W obiekcie produkcyjnym ważną kwestią będzie zapewnienie ciągłości pracy i zminimalizowanie strat, a w przypadku punktu sprzedażowego – kluczowy jest komfort interesariuszy.