Modernizacje nawierzchni drogowych

Roboty drogowe: wzmacnianie dróg i remonty nawierzchni drogowych

Nawierzchnie drogowe w wyniku ciągłej eksploatacji i oddziaływania panujących warunków klimatycznych ulegają zużyciu oraz zniszczeniu. Ich degradacja uniemożliwia dalsze wykorzystanie w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa. Nie sposób więc uniknąć okresowych remontów lub wymiany nawierzchni drogowych. Być może potrzeba przebudowa powierzchni drogowej nie jest związana z jej pogorszonym stanem technicznym, a potrzebą przebudowy na skutek innych prac inwestycyjnych.

Usługi modernizacji dróg – dla kogo?

W Top Grupa świadczymy kompleksową usługę remontu dróg inwestycyjnych niezależnie od rodzaju nawierzchni oraz przyczyny potrzeby ich modernizacji. Nasza oferta skierowana jest do dwóch grup odbiorców:

 • dla klientów indywidualnych posiadających obiekty o mniejszym natężeniu ruchu i eksploatacji,
 • dla klientów biznesowych posiadających większe obiekty przemysłowe: zakłady produkcyjne, stacje benzynowe, myjnie samochodowe place przemysłowe.

Wykonujemy modernizacje wszelkich powierzchni utwardzonych, w tym:

 • nawierzchnie dróg tymczasowych / dojazdowych,
 • nawierzchnie z kostki brukowej,
 • nawierzchnie bitumiczne, z mieszanek mineralno- asfaltowych,
 • nawierzchnie betonowe.

Oprócz powierzchni dróg jezdnych dla aut osobowych i dostawczych, nasza oferta obejmuje również drogi dla pieszych, strefy ruchu pieszego, parkingi, pobocza i place rozładunkowe i przeładunkowe oraz pozostałe elementy otoczenia obiektów budowlanych.

Kompleksowa realizacja inwestycji drogowych

Zakres oferowanych przez nas usług związanych z modernizacją nawierzchni drogowych jest kompleksowy. Jesteśmy obecni na każdym etapie pracy ściśle przestrzegając planu robót. Oprócz naprawy i przebudowy dróg zajmujemy się również:

 • montażem i wymianą odwodnień liniowych pozwalających na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni utwardzonych,
 • wstawianiem obramowania nawierzchni (krawężniki, oporniki, obrzeża
 • budową i naprawą placów manewrowych,
 • przebudową wjazdów i wyjazdów,
 • naprawą i wymianą płyt szczelnych,
 • organizacją, wykonaniem i wymianą oznakowania pionowego oraz poziomego.

Zakres przykładowej kompleksowej usługi remontu nawierzchni drogowej:

 • Roboty przygotowawczo – projektowe: projekt remontu, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • Roboty rozbiórkowe typu: zabezpieczenie terenu okalającego w czasie wykonywania prac, rozebranie nawierzchni oraz pozostałych elementów typu chodniki, przejście dla pieszych, rozebranie krawężników i obrzeży z betonu,
 • Załadowanie i wywiezienie powstałego gruzu,
 • Roboty ziemne: podbudowy, uzbrojenie w sieci podziemne,
 • Budowa nawierzchni oraz pozostałe elementy drogi ulicznej: wstawienie krawężników, obrzeży betonowych, ułożenie chodników betonowych,
 • Pozostałe inne prace to między innymi montaż i wymiana kanałów odwadniających, czy sterowanie ruchem drogowym poprzez odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe.

 

Prace świadczymy na wszystkich typach obiektów i dla wszystkich klientów na terenie całej Polski. Skontaktuj się z nami w celu umówienia spotkania.